Tato Politika ochrany osobních údajů je určena všem osobám navštěvujícím a webové stránky www.skutrykrkonose.cz, rovněž i všem klientům nakupujících v prodejně společnosti Skútry Krkonoše, s.r.o. a zákazníkům, kterým společnost Skútry Krkonoše, s.r.o. poskytuje služby. Zveřejněním těchto zásad bychom rádi obeznámili, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a dále k jakému účelu data používáme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu. Doporučujeme tedy všem stávajícím i budoucím zákazníkům seznámit se s touto Politikou ochrany osobních údajů před tím, než poskytnou jakýkoliv osobní údaj.

Firma Skútry Krkonoše s.r.o., se sídlem Slovanská 73, 543 01 Vrchlabí, IČ : 05530211, DIČ : CZ05530211, firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38047 se řídí Politikou ochrany osobních údajů fyzických osob a zabezpečuje ochranu těchto osobních údajů.

Využitím internetových stránek www.skutrykrkonose.cz k objednání zboží nebo zaslání dotazu a poskytnutím svých osobních a kontaktních údajů je projeven souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro uskutečnění prodeje či provedení služeb a pro následné vyúčtování těchto úkonů dle této Politiky ochrany osobních údajů.

1. Shromažďování osobních údajů

– Pro naši obchodní činnost shromažďujeme Vámi uvedené potřebné údaje k jednoznačné identifikaci obchodního účelu, tj. jméno, příjmení, příp. titul, dále Vámi poskytnuté kontaktní údaje jako je korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. číslo Vašeho bankovního účtu.

– Společnost nepostupuje shromážděné osobní údaje žádným jiným subjektům leda, že by tato povinnost byla dána zákonem a za podmínek dle platných právních předpisů nebo pouze s písemným souhlasem osoby, které se osobní údaje týkají.

– Osobní údaje jsou shromažďovány buď prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách www.skutrykrkonose.cz.

2. Zpracovávání osobních údajů

– Osobní údaje klientů jsou zpracovávány manuálním způsobem. Jsou uchovávány v interním účetním a informačním systému a jsou chráněny před nezákonným zneužitím či zcizením neoprávněnou osobou.

– Osoby přicházející do styku s těmito osobními údaji jsou vázáni mlčenlivostí.

3. Využití osobních údajů pro obchodní a marketingové účely

– Osobní údaje poskytnuté klientem vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách www. .skutrykrkonose.cz, nebo osobní údaje poskytnuté e-mailovou či telefonickou či společnost využívá za účelem realizace objednávek a provedení záručního či pozáručního servisu vč. doručení prostřednictvím přepravní společnosti a uskutečnění plateb a vyúčtování. Poskytnuté osobní údaje mohou být dále použity ke korespondenci s klientem, tj. k vyřizování jejich dotazů, ke sdělením souvisejících s objednávkou a s vyřízením záručních nebo pozáručních servisů a k ostatním účelům dle platných právních předpisů.

– Nezbytně nutné osobní údaje jsou z důvodů řádného uskutečnění a dokončení obchodu poskytnuty přepravním společnostem. Poskytovatelé těchto služeb mají povinnost zachovat mlčenlivost a zároveň mají odpovědnost za ochranu těchto osobních údajů před zneužitím.

– V případech, které stanovuje zákon, může společnost poskytnout osobní údaje státním institucím.

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

– Osobní údaje uchováváme po dobu pěti let od posledního obchodního případu, přičemž se tato doba automaticky prodlužuje s dalším nákupem či poskytnutou službou.

5. Práva související s osobními údaji, provádění úprav a mazání osobních údajů

– Každý klient má právo na vyslovení nesouhlasu se zpracováním svých osobních údajů. V tomto případě, že potřeba informovat nás písemně na e-mailovou adresu info@skutrykrkonose.cz.

– V případě zájmu o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou k Vaší osobě ve společnosti Skútry Krkonoše, s.r.o. shromažďovány a zpracovávány, je potřeba kontaktovat nás na e-mailové adrese info@skutrykrkonose.cz.

– V případě žádosti o opravu či vymazání poskytnutých osobních údajů z databáze společnosti Skútry Krkonoše, s.r.o., je nutné sdělit nám tuto skutečnost na e-mailovou adresu info@skutrykrkonose.cz.

– Osobní údaje použité k již uskutečněnému obchodního případu či poskytnuté službě není možné zpětně změnit či vymazat, jelikož jsou součástí účetního případu vyplývajícího ze zákonné úpravy a jsou archivovány dle platných právních předpisů.

Máte-li jakékoli dotazy či potřebujete poskytnout informace ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@skutrykrkonose.cz.

Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

Poslední aktualizace dne: 24. 5. 2018.